RILON – ARC 500IJ 380V

PARAMETERS RILON – ARC 500IJ 380V
กระแสไฟเข้าเครื่อง (Input Voltage) AC380+/-15%
ความถี่ (Frequendcy) 50/60
กระแสไฟเชื่อม (A/V) 40/21.6-500/40
ประสิทธิภาพ (25oc 100%) 387/35.5
น้ำหนัก (Weight) 45
ขนาด L*W*H (Dimensions) 650x310x640
ขนาดลวดที่เชื่อมได้ (Wire diameter) 5.0-8.0
 • อุปกรณ์ประกอบที่มาพร้อมเครื่อง

  อุปกรณ์ชุดแถมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
  - สายเชื่อมพร้อมคีมจับลวดเชื่อม ยาว 3 เมตร

  - สายดินพร้อมคีมจับสายดิน ยาว 3 เมตร
  - หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว 
 • ลักษณะการใช้งาน

  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC หรือ MMA ท้องตลาดจะมีขาย 2 ระบบคือ 
  1. ระบบหม้อแปลง (Transformer) แผงเป็นขดลวดทองแดง จะมีน้ำหนักมาก ขนาดของเครื่องใหญ่ขนย้ายลำบาก เหมาะสำหรับตั้งอยู่กับที่คือน้ำหนักจะมากและกินไฟ 
  2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แผงเป็นวงจรอิเล็คทอนิกส์ จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาขนาดกะทัดรัดและประหยัดไฟ สามารถขนย้ายได้ง่าย 
  เหมาะกับการใช้เพื่อการศึกษา งานซ่อมบำรุง งานเชื่อมประกอบ งานโครงสร้าง งานก่อสร้างเหล็ก
 • ลักษณะสำคัญของเครื่อง

  - มีหลากหลายการใช้งาน เช่น (MMA)เชื่อมไฟฟ้า,เชื่อมเก๊า
  - มีหน้าจอ Digital สำหรับการแสดงค่ากระแสไฟฟ้า
  - มี Are-Force เพื่อไม่ทำให้ติดขัด ช่วยในการหลอมละลายลวดฟักให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
  - มีปุ่ม Hot-Start (0-130A)ช่วยทำให้สะดวก รวดเร็ว
  - มีระบบ VRD ป้องกันไฟดูด-ARCเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลวดเชื่อมและไม่ARCชิ้นงานเวลาหยุดแล้วสักพัก
  - มีระบบควบคุมแบบ REMOTE สามารถเลือกได้
  - สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม ทำให้เกิดมีสะเก็ดจากการเชื่อมน้อยมาก
  - สามารถเพิ่ม-ลด แรงดันไฟฟ้า 380V+/-15%

อะไหล่และอุปกรณ์

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
ข้อมูลอะไหล่และอุปกรณ์