#

เทคนิคการเชื่อมอาร์คไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลัคซ์

1.1 จุดเริ่มต้นแนวเชื่อมและจุดสิ้นสุดแนวเชื่อม     1) การเริ่มต้นจุดเชื่อม จะเริ่มต้นจากการทำให้เกิดการอาร์ค เมื่อเกิดการอาร์คแล้วยกลวดเชื่อมขึ้นโดยประมาณ และควบคุมระยะอาร์คให้ได้ระยะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อม ปรับมุมลวดเชื่อมให้ได้ตามลักษณะของรอยต่อหรือตำแหน่งท่าเชื่อมที่ก ...

อ่านเพิ่ม
#

เทคนิคการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทีลีน

โลหะที่นำมาใช้ทำการเชื่อมอาจมีรูปร่าง ขนาดและความหนาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเชื่อมจึง จำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการแตกต่างกันดังนี้   5.2.1 เทคนิคการเชื่อมแบบฟอร์แฮนด์ (Fore Hand) เทคนิคการเชื่อมแบบนี้เป็นการควบคุมเปลวไฟให้พุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ ทิ ...

อ่านเพิ่ม
#

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม

  การบำรุงรักษา - ตรวจและบันทึกผลการตรวจเป็นประจำ ตรวจระดับและความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง ตรวจดูเศษฝุ่น ผงละอองโลหะต่างๆ การรั่วของกระแสไฟ สภาพแวดล้อมอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ร้อนหรือแออัดคับแคบเกินไป - ป้องกันไม่ให้มีความร้อนเกินขนาด ตรวจสอบด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเพื ...

อ่านเพิ่ม