RILON – ARC 200T 220V

PARAMETERS RILON – ARC 200T 220V
กระแสไฟเข้าเครื่อง (Input Voltage) AC220V±15%
ความถี่ (Frequendcy) 50/60Hz, 1PH
กระแสไฟเชื่อม (A/V) 30/21.2-200/28 Amp.
ประสิทธิภาพ (25oc 100%) 155/26.2
น้ำหนัก (Weight) 8 Kg.
ขนาด L*W*H (Dimensions) 400x193x291 [MM.]
ขนาดลวดที่เชื่อมได้ (Wire diameter) Ø 2.5/3.2 [MM.]
 • อุปกรณ์ประกอบที่มาพร้อมเครื่อง

  อุปกรณ์ชุดแถมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
  - สายเชื่อมพร้อมคีมจับลวดเชื่อม ยาว 3 เมตร

  - สายดินพร้อมคีมจับสายดิน ยาว 3 เมตร
  - หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว 
 • ลักษณะการใช้งาน

  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC หรือ MMA ท้องตลาดจะมีขาย 2 ระบบคือ 
  1. ระบบหม้อแปลง (Transformer) แผงเป็นขดลวดทองแดง จะมีน้ำหนักมาก ขนาดของเครื่องใหญ่ขนย้ายลำบาก เหมาะสำหรับตั้งอยู่กับที่คือน้ำหนักจะมากและกินไฟ 
  2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แผงเป็นวงจรอิเล็คทอนิกส์ จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาขนาดกะทัดรัดและประหยัดไฟ สามารถขนย้ายได้ง่าย 
  เหมาะกับการใช้เพื่อการศึกษา งานซ่อมบำรุง งานเชื่อมประกอบ งานโครงสร้าง งานก่อสร้างเหล็ก
 • ลักษณะสำคัญของเครื่อง

  เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter)
  - สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม ทำให้เกิดมีสะเก็ดจากการเชื่อมน้อยมาก

  - ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเกินแบบอัตโนมัติเมื่อเกินกำลังเครื่องจะหยุด

  - สามารถเพิ่ม-ลดการใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 220V +/-15%

  - สามารถพกพาหรือเคลื่อนที่ได้สะดวกมากและประหยัดพลังงาน

อะไหล่และอุปกรณ์

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
ข้อมูลอะไหล่และอุปกรณ์