RILON – ARC 300 220V

PARAMETERS RILON – ARC 300 220V
กระแสไฟเข้าเครื่อง (Input Voltage) AC220+-15%
ความถี่ (Frequendcy) 50/60
กระแสไฟเชื่อม (A/V) 30/21.2-300/32
ประสิทธิภาพ (25oc 100%) 231/29.3
น้ำหนัก (Weight) 17.5
ขนาด L*W*H (Dimensions) 505x203x375
ขนาดลวดที่เชื่อมได้ (Wire diameter) 2.5/5.0
 • อุปกรณ์ประกอบที่มาพร้อมเครื่อง

  อุปกรณ์ชุดแถมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
  - สายเชื่อมพร้อมคีมจับลวดเชื่อม ยาว 3 เมตร

  - สายดินพร้อมคีมจับสายดิน ยาว 3 เมตร
  - หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว
 • ลักษณะการใช้งาน

  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC หรือ MMA ท้องตลาดจะมีขาย 2 ระบบคือ 
  1. ระบบหม้อแปลง (Transformer) แผงเป็นขดลวดทองแดง จะมีน้ำหนักมาก ขนาดของเครื่องใหญ่ขนย้ายลำบาก เหมาะสำหรับตั้งอยู่กับที่คือน้ำหนักจะมากและกินไฟ 
  2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แผงเป็นวงจรอิเล็คทอนิกส์ จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาขนาดกะทัดรัดและประหยัดไฟ สามารถขนย้ายได้ง่าย 
  เหมาะกับการใช้เพื่อการศึกษา งานซ่อมบำรุง งานเชื่อมประกอบ งานโครงสร้าง งานก่อสร้างเหล็ก
 • ลักษณะสำคัญของเครื่อง

  - มี Arc-Force เพื่อไม่ทำให้ติดขัด ช่วยในการหลอมละลายลวดฟักให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
  - สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม เวลาเชื่อมไฟฟ้าทำให้เกิดมีสะเก็ดกระเด็นน้อยมาก
  - สามารถเพิ่ม-ลดการใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 200V +/-15%
  - ป้องกันฝุ่นและระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น

อะไหล่และอุปกรณ์

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
ข้อมูลอะไหล่และอุปกรณ์